Poradnia urologiczna

Lekarz Grzegorz Barański
Specjalista Urolog - Chirurg


Skorzystanie z bezpłatnej wizyty w poradni urologicznej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Obowiązuje rejestracja z wyprzedzeniem osobiście w Rejestracji Głównej lub telefonicznie pod numerami telefonów 
56-472-57-42 (nr wewn. 21) oraz 694-712-730.