Poradnia dermatologiczna

Lekarz Jolanta Dutkowska - Pac
Specjalista Dermatolog

Wtorek             10.00 - 12.00
Środa (dwa razy w miesiącu)   10.00 - 11.30
Czwartek            12.30 - 16.00


Skorzystanie z bezpłatnej wizyty w poradni dermatologicznej odbywa się na podstawie skierowania w przypadku pacjentów pierwszorazowych oraz pacjentów, którzy nie leczyli się w poradni dłużej niż przez okres ostatnich 2 lat (por. ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz inne ustawy (Dz. U. 2014.1138).

Pacjencji, którzy kontynuują leczenie w poradni dermatologicznej przyjmowani są bez skierowania.

Obowiązuje rejestracja osobista w Głównej Rejestracji lub telefoniczna pod numerem telefonu 56-47-257-42
(nr wewn. 21) na bieżąco, w godzinach pracy NZOZ Przychodni Nr 1.