Aktualności oraz ważne informacje

 

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW LEKARZY ORAZ PRZERW PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

  1. Lek. Karolina Socha oraz lek. Jakub Szner dnia 19 września 2018 roku (środa) nie będą przyjmować.
  2. Lek. Andrzej Dąbrowski dnia 20 września 2018 roku (czwartek) nie będzie przyjmował.


Szczegółowy harmonogram pracy lekarzy POZ znajdą Państwo tutaj.


RODO, czyli unijne ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające swobodny przepływ danych personalnych.

Oznacza to, że od 25 maja 2018 roku pracownicy naszej placówki nie mogą wymagać od Państwa podania swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu oraz telefonu w obecności osób trzecich.

Jedyne informacje, które mogą być ujawniane w obecności osób trzecich to data urodzenia oraz imię.

Te dane są niewystarczające do Państwa identyfikacji i właściwego zarejestrowania do lekarza w związku z czym Przychodnia wprowadza nowe zasady obsługi Pacjenta.


REJESTRACJA DO LEKARZA:
Dla usprawnienia obsługi oraz w celu dyskretnego przekazania danych uprzejmie prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

W przypadku osób nie posiadających przy sobie dokumentu tożsamości prosimy o przygotowanie kartki z napisanymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, numer PESEL).

Przy rejestracji do lekarza specjalisty, w przypadku osób pierwszorazowych i posiadających skierowanie prosimy o jego przygotowanie (po uprzednim sprawdzeniu czy dane osobowe na dokumencie są prawidłowe).


WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ, RECEPT, SKIEROWAŃ I INNYCH DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH:
Wszelkiego rodzaju dokumenty medyczne mogą zostać wydane:

- Pacjentowi, po okazaniu dokumentu tożsamości z numerem PESEL;

- osobie upoważnionej (wymienionej przez Pacjenta na formularzu Oświadczenie Pacjenta, dostępnego w Rejestracji), po okazaniu dokumentu z numerem PESEL, potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.


ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (EWUŚ)

Od dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje pacjentom prawo elektronicznego potwierdzenia przez świadczeniodawców uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

W tym celu NFZ uruchomił ogólnopolski system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), za pomocą którego, możliwa jest drogą elektroniczną weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych na podstawie numeru PESEL Pacjenta.