Aktualności oraz ważne informacje

 

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW LEKARZY ORAZ PRZERW PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

  1. Lek. Grażyna Kubacka dnia 18 stycznia 2018 roku (czwartek) nie będzie przyjmowała.
  2. Lek. Katarzyna Bożym w dniach od 19 do 26 stycznia 2018 roku nie będzie przyjmowała z powodu urlopu.

Szczegółowy harmonogram pracy lekarzy POZ znajdą Państwo tutaj.


ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (EWUŚ)

Od dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje pacjentom prawo elektronicznego potwierdzenia przez świadczeniodawców uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

W tym celu NFZ uruchomił ogólnopolski system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), za pomocą którego, możliwa jest drogą elektroniczną weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych na podstawie numeru PESEL Pacjenta.