Aktualności oraz ważne informacje

 

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW LEKARZY ORAZ PRZERW PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

  1. Lek. Anna Radziwon w dniach 23 i 24 maja 2018 roku nie będzie przyjmowała z powodu urlopu.
  2. Poradnia Dermatologiczna dnia 23 maja 2018 roku (środa) będzie nieczynna.
  3. Uwaga: od 24 kwietnia 2018r. lekarz Michał Rapp nie przyjmuje już w naszym ośrodku.
  4. Uwaga: zmiana w harmonogramie pracy lek. S. Wysokińskiego - zamiast we wtorki będzie przyjmował w czwartki. Godziny bez zmian.

Szczegółowy harmonogram pracy lekarzy POZ znajdą Państwo tutaj.


RODO, czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające swobodny przepływ danych personalnych.

Oznacza to, że od 25 maja 2018 roku pracownicy naszej placówki nie mogą wymagać od Państwa podania swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu oraz telefonu w obecności osób trzecich.

Jedyne informacje, które mogą być ujawniane w obecności osób trzecich to data urodzenia oraz imię.

Te dane są niewystarczające do Państwa identyfikacji i właściwego zarejestrowania do lekarza w związku z czym Przychodnia wprowadza nowe zasady obsługi Pacjenta.


REJESTRACJA DO LEKARZA:
Dla usprawnienia obsługi oraz w celu dyskretnego przekazania danych uprzejmie prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

W przypadku osób nie posiadających przy sobie dokumentu tożsamości prosimy o przygotowanie kartki z napisanymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, numer PESEL).

Przy rejestracji do lekarza specjalisty, w przypadku osób pierwszorazowych i posiadających skierowanie prosimy o jego przygotowanie (po uprzednim sprawdzeniu czy dane osobowe na dokumencie są prawidłowe).


WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ, RECEPT, SKIEROWAŃ I INNYCH DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH:
Wszelkiego rodzaju dokumenty medyczne mogą zostać wydane:

- Pacjentowi, po okazaniu dokumentu tożsamości z numerem PESEL;

- osobie upoważnionej (wymienionej przez Pacjenta na formularzu Oświadczenie Pacjenta, dostępnego w Rejestracji), po okazaniu dokumentu z numerem PESEL, potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.


ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (EWUŚ)

Od dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje pacjentom prawo elektronicznego potwierdzenia przez świadczeniodawców uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

W tym celu NFZ uruchomił ogólnopolski system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), za pomocą którego, możliwa jest drogą elektroniczną weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych na podstawie numeru PESEL Pacjenta.